top of page

Slimme woorden
Slimme woorden - Twee leerlingen zitten voor straf in het lokaal terwijl de rest van de klas gymles heeft. De twee zijn behoorlijk stout geweest. Al denken zij daar anders over. In afwachting van de komst van directeur Bart, mopperen ze en verkondigen elk hun eigen zienswijzen aan elkaar. Die klaarblijkelijk verschillen met die van de juffen en meesters. De twee balen.


Het ene kind tegen de ander: "En dan komt de directeur weer allemaal slimme woorden zeggen."


Koffie.


bottom of page