top of page

Hoe niet een kokosnoot open te krijgen


tekening van gebroken tafel en een hele kokosnoot
Hoe niet een steenvrucht met een houten tafel open te krijgen, tekening Auke VanderHoek.

Onder het motto dat je niet altijd geniaal bezig kan zijn… Kraak eens een kokosnoot. Ruim een week lang ligt er een kokosnoot in onze keuken. Gekregen van iemand die dacht ons er een lol mee te doen.


Maar hoe krijg je de steenvrucht open? Hoe deden we dat ook alweer in Afrika? Met een machete. Geen machete in huis. Wat gebruikte we toen we die daar ook niet voor handen hadden? Een rots. Zo hoor ik mijn gedachtegang gaan.


Mijn hersens kraken, toch wel noodzakelijk om de noot open te krijgen. Het eureka moment komt met de gedachte om de noot te kraken op de massief houten robuuste keukentafel - is ook hard, vraag een ieder die zijn of haar hoofd heeft gestoten aan die tafel.


Ik pak de noot en geef het een stoot op de hoek van de tafel… En hoor vervolgens mijzelf vloeken: “K%&d(t)!". Het zijn van die ingevingen die je jezelf maar moet vergeven. Ik kijk naar de tafel, ik bestudeer de noot en mopper hardop: "De kokosnoot wint!”


Koffie.


tekening van gebroken tafel en kokosnoot in schetsboek
Originele tekening in schetsboek van de winnende kokosnoot, tekening Auke VanderHoek

Recent Posts

See All
bottom of page