top of page

DE
REVOLUTIE
ZAL
HANDWERK
ZIJN

(Scroll down for the re-translated into English and the original English version)

Het Makers Manifest

We claimen ons recht op verzet tegen het Paradigma. 
Rebelleren tegen het Informatie Regime. 
Om te ontsnappen aan de honger naar data-stromen en de algoritmen.
 
We slaan een slag voor zelfredzaamheid, het privé-domein en het kunstzinnige
coherent tegen afhankelijkheid, surveillance en het kunstmatige. 
We bekrachtigen het geschreven woord en de geschreven gedachten
tegen de multimedia, multitasking en het gemakkelijk massaal kopieerbare.
 
We kiezen voor aanwezigheid boven de vertegenwoordiging. 
Het fysieke boven het digitale.
Het duurzame boven het onhoudbare. 
Zelfvoorziening boven het efficiëntie bejag.
 
De revolutie zal handwerk zijn.

Vrijevertaling van Richard Polts 'The Revolution Wille Be Typewriten'.

The Dutch version re-translated into English:

 

The Makers Manifesto

 

We claim our right to resist against the Paradigm.

Rebel against the Information Regime. 

To escape the hunger for data-streams and the algorithms. 

 

We strike a blow for self-reliance, private domain and the artistic

coherence against dependency, surveillance and the artificial. 

 

We affirm the written word and written thought against 

multimedia, multitasking and the easily en mass copyable.

 

We choose to be present over representation.

The physic above the digital. 

The durable above the unsustainable. 

The self-sufficient over the hunt for efficiency. 

 

The revolution will be manual work.
HetMakersManifest_AVDH_IMG_8323_72dpi.jpg

Gezonde kost

Natuurlijk is het gemakkelijk simpel om de tekst van RichardPolt'sThe Typewriter Manifesto snel en vluchtig uit de losse pols te vertalen of Google Translate te gebruiken. Maar dan dekt de vertaling niet geheel de lading qua context en diepgang. 

 

En op die manier vertalen komt helemaal niet in de buurt van het plezier in het doorgronden van de betekenis van het op schrift gestelde. Vergelijk het met het verschil tussen een fastfood maaltijd op straat eten en een thuis gekookte maaltijd aan de eettafel nuttigen samen met je gezin, vrienden, familie en andere aanwaaisels. 

 

‘The typewriter’ is makkelijk vertaald als ‘typemachine’ maar in de gegeven context laat het zich omslachtig vertalen als ‘diegene die schrijft m.b.v. een typemachine’ of ‘een typiste’. Vandaar dat ik heb gekozen voor ‘maker’, zij die dingen maken. 

 

De term ‘typiste’ is meer gangbaar dan de mannelijke versie ‘typist’. En het is meteen een stereotyperende seksistische rolbevestiging uit een tijd dat het uittikken op een typemachine vooral een (ongetrouwde) vrouwentaak was. Check bijvoorbeeld de films ‘Darkest Hour’ en ‘Der Untergang’. Waar waarschijnlijk niet geheel toevallig beide verhalen beginnen met een typiste. En daarbij is ‘typist/typiste’ weer typisch zo’n begrip die de lading niet dekt in deze. 

 

‘Privacy’, een Engels leenwoord, heb ik vertaald met ‘het privé-domein’. ‘Meme’ met ‘het gemakkelijk massaal kopieerbare’, De begrippen ‘algoritmen’, ‘kunstzinnige versus kunstmatige’ heb ik toegevoegd om daarmee ook de discussie rondom AI een plek te geven. AI staat dan niet voor ‘Auke’s Idioterie’ maar om ‘Artificial Intelligence’. Een techniek die ik met argusogen bezie. 

 

Fijn dat ik via Google, bij wijze van spreken, kan zien hoe ik een fietsband plak of een fietsketting er weer op leg maar ik zie AI niet via een downloadbare app het voor me fixen. Nu zal dat, met het oog op de vele aan obesitas lijdende jeugdigen op elektrische stepjes, geleid door de telefoon in hun hand, ook nou niet het urgentste wereldprobleem zijn. Maar op die fiets, is het toch illustratief.

Koffie.

HetMakersManifest_AVDH_IMG_8336_72dpi.jpg

Heb plezier

Voordat de discussie te serieus van toon wordt, de essentie van alles is de interactie en plezier van het maken. Citaat uit het boek The Typewriter Revolution:

 

"But using a typewriter isn't just an act of resistance - it's also fun. If the fun disappears, the insurgency will die. Our most successful agents know how to preserve the enjoyment of typing and keep a sense of humor about what they do. You can best spread the rebellion by typing with imagination and pleasure." - Richard Polt, The Typewriter Revolution.

The original English version, by Richard Polt

 

The Typewriter Manifesto

 

We assert our right to resist the Paradigm, 

to rebel against the Information Regime,

to escape the Data Stream.

 

We strike a blow for self-reliance, privacy and coherence against

dependency, surveillance, and disintergration.

 

We affirm the written word

and written thought against 

multimedia, multitasking and the meme. 

 

We choose the real over representation, 

the physical over the digital,

the durable over the unsustainable,

the self-sufficient over the efficient.

 

The revolution will be typewritten. 
bottom of page