top of page

De Sexy Wijze Mannen Club is van algemeen nut in de nood van de medemens

Updated: Apr 15


tekening van de sexys wijze mannen club in het Zandkasteel in de Bijlmer, Amsterdam
De Sexy Wijze Mannen Club in geval van nood, tekening Auke VanderHoek

"En waarom zijn jullie de wijze mannen?"

"Wij wijzen altijd waar de wc is."


Elke week op een niet nader genoemde doordeweekse dag op een niet nader genoemd vast tijdstip in een niet nader genoemd koffie-establissement in een niet nader genoemd kasteel in de Bijlmer, komen de leden van de Sexy Wijze Mannen Club bijeen.


Zij zitten dan op hun – niet nader aangegeven – vaste plekje. Ze hebben het dan over diepzinnige onzinnigheden. Zoals hoe het onvermijdelijke te voorkomen en cactussen te vangen. Onderwerpen die ook bekend staan bij ingewijden als aukeriaanse taferelen.


Het niet bij naam genoemde koffie-establishment heeft geen eigen toiletvoorziening, deze is in de centrale hal van het niet nader bij naam genoemde kasteel in de Bijlmer. Menigmaal zien de leden van de Sexy Wijze Mannen Club andere bezoekers in nood zoekende naar de toiletgelegenheden. Van die gelegenheid maken de leden gebruik om van algemeen nut te zijn en (de) weg te wijzen.


Koffie.

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page